ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤΩ ΠΙΕΤΑ Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία

Διαστάσεις

Ποσότητες εκτύπωσης

1 χρώμα / 2 όψεις

2 χρώματα / 2 όψεις

3 χρώματα / 2 όψεις

4 χρώματα / 2 όψεις

25Χ35+6 χερούλι με πιέτα κάτω

8.000 τσάντες

0,187 €

0,198 €

0,207 €

0,218 €

30Χ35+6 χερούλι με πιέτα κάτω

6.600 τσάντες

0,229 €

0,240 €

0,253 €

0,264 €

35Χ40+7 χερούλι με πιέτα κάτω

5.700 τσάντες

0,264 €

0,278 €

0,292 €

0,306 €

40Χ45+8 χερούλι με πιέτα κάτω

5.000 τσάντες

0,302 €

0,317 €

0,332 €

0,346 €

45Χ50+10 χερούλι με πιέτα κάτω

4.400 τσάντες

0,344 €

0,361 €

0,379 €

0,396 €

50Χ50+10 χερούλι με πιέτα κάτω

4.000 τσάντες

0,378 €

0,392 €

0,410 €

0,440 €

Διαστάσεις

Ποσότητες εκτύπωσης

1 χρώμα / 2 όψεις

2 χρώματα / 2 όψεις

3 χρώματα / 2 όψεις

4 χρώματα / 2 όψεις

25Χ35 χερούλι χωρίς πιέτα

8.000 τσάντες

0,170 €

0,178 €

0,186 €

0,195 €

30Χ35 χερούλι χωρίς πιέτα

6.600 τσάντες

0,206 €

0,216 €

0,226 €

0,236 €

35Χ40 χερούλι χωρίς πιέτα

5.700 τσάντες

0,238 €

0,249 €

0,261 €

0,280 €

40Χ45 χερούλι χωρίς πιέτα

5.000 τσάντες

0,272 €

0,286 €

0,297 €

0,313 €

45Χ50 χερούλι χωρίς πιέτα

4.400 τσάντες

0,310 €

0,325 €

0,340 €

0,355 €

50Χ50 χερούλι χωρίς πιέτα

4.000 τσάντες

0,326 €

0,357 €

0,373 €

0,391 €